OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)

Ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsanalys vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.