SuperSole

Vad är SuperSole?

SuperSole är ett undersöknings- och behandlingskoncept vid fotrelaterade problem och inte bara ett skoinlägg !!
Konceptet används framför allt av sjukgymnaster inom den privata sektorn. Vi som behandlar efter det finns i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Spanien och Portugal.
Själva konceptet består av 4 hörnstenar:
• Undersökning /bedömning
• Behandling
• Aktiva övningar
• Möjlighet till individuellt tillpassade, dynamiska inlägg

Själva skoinlägget är ett komplement till sedvanlig sjukgymnastisk behandling, där det kan var med i att avhjälpa, reducera eller förebygga fotrelaterade besvär.

SuperSole skoinlägg

• SuperSole Inläggssulor är lätta att bära, går snabbt att framställa och forma om
• Framställningen är alltid baserad på en grundlig och standardiserad undersökning
• Inläggen tillåter och stimulerar fotens naturliga funktioner
• Är du inte nöjd eller att du inte uppnår rätt effekt, så kan de returneras.

SuperSole inläggsula är den mest dynamiska sulan på marknaden.
Hålfoten på inlägget tillåter fotens naturliga rörelse och stötupptagningsförmåga. På så sätt skapas det en aktivitet i foten och i relaterade leder och muskler. Det leder till snabbare normalisering av kroppens rörelsemönster.
Inlägget "arbetar" både korrigerande, stimulerande och avlastande.
Med tiden ändras formen på inläggen allteftersom det utsätts för olika former av belastning – på ett enkelt sätt så kan dess form återskapas eller ändras till aktuellt behov och därmed ge fortsatt optimal funktion.