Behandlingar

All behandling föregås av en noggrann undersökning av nuvarande besvär och genomgång av en behandlingsplan.

Vi använder oss av metoder som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att behandlingen baseras på kunskaper från vetenskaplig forskning och klinisk erfarenhet av vetenskapligt utprovade behandlingsmetoder.

Egentligen syftar alla behandlingsmetoder till samma sak – att öka blodcirkulationen för att stimulera kroppens egen läkning, smärtlindring genom endorfinfrisättning, muskelrelaxering, öka elasticitet och smidighet i vävnaden, öka evt. inskränkt rörelseförmåga och funktion - och genom detta återställa kroppens balans och tillfrisknande.