Priser

Fr o m 1 juni 2019 sker en prisjustering till gällande
"normaltaxa" i Söderköping/Norrköping:
(senast justerad 2014)

-Undersökning / Behandling ca 60 min : 700 kr

-SuperSole skoinlägg: (inkl. utprovn./tillverkn. +1 återbesök): 2000kr

-Suljustering /Uppföljning: 350 kr

-Solemaids skoinlägg : 1400 kr (tillverkningskostnad tillkommer)

-C-sock / Plus Sock (www.plussock.com) : 400 kr

-C-sock: 350kr

-Föreläsningar – kontakta för prisförslag