Priser

Fr o m 1 april 2022 sker en prisjustering till gällande
"normaltaxa" i Söderköping/Norrköping:

-Undersökning / Behandling ca 60 min : 800 kr

-SuperSole skoinlägg: (inkl. utprovn./tillverkn. +1 återbesök): 2200kr

-Suljustering /Uppföljning: 400 kr

-Solemaids skoinlägg : 1400 kr (tillverkningskostnad tillkommer)

-C-sock / Plus Sock (www.plussock.com) : 400 kr

-C-sock: 350kr

-Föreläsningar – kontakta för prisförslag