Elektroterapi

Ett samlingsnamn för behandling med olika slags strömformer. Vi använder oss enbart av likström dvs likriktad ström. Några vanliga strömformer är TEMS, Interferensström, Galvanisk ström, m.m Jontofores är en strömform som har störst påverkan o arbetar på djupet. Här används ett natureget kontaktmedel tillsammans med strömmen. Kontaktmedlets joner (kemiska sammansättning) kommer nu att vandra mellan elektroderna (plus + och – poler) sk jonvandring. På så sätt kan du rikta behandlingen väldigt specifik till det "skadade" området. Kontaktmedlet öppnar bl. a. upp de minsta blodkärlen ögonblickligen, så att syresättningen/cirkulationen av vävnaderna blir optimal. Samtidigt har det en påverkan av smärtreceptorer på olika nivåer och ger en smärtlindring. Det här främjar kroppens naturliga läkningsprocess.
Strömmen appliceras på kroppen/huden med hjälp av olika elektroder. Valet av strömform och placeringen av elektroderna avgör vilken effekt du uppnår.