MDT / McKenzie

Är idag ett av de mest spridda sätten att behandla ryggbesvär på världen runt. Ett undersöknings och behandlingskoncept med användning av upprepade rörelser i diagnostik och behandling samt diagnostik utifrån symptomatiska och mekaniska svar på belastning.